Maak van je visie een beeldverhaal

Wat is het eindresultaat van een project? Dat zie je in één oogopslag dankzij mijn vogelvlucht perspectieven en artist-impressions. Jouw plannen en ideeën zet ik om in een ruimtelijke overzichtstekening. Daarmee krijgen alle betrokkenen een duidelijk beeld van jouw project. Wat is het grote voordeel? Dat jouw plannen en ideeën bij iedereen gaan leven!

Ik heb ervaring met het in beeld brengen van visies en ontwerpen op het gebied van landschapsarchitectuur, natuurbeheer- & ontwikkeling, waterbeheer, milieu, duurzaamheid, recreatie & toerisme, cultuurhistorisch erfgoed & stedelijke herinrichtingsplannen.