Geschiedkundig miniatuur alfabet

Miniaturen hebben een lange, roemrijke geschiedenis. Bianca Snip nam de uitdaging aan om voor de abdij van Berne een hedendaags miniatuur alfabet te maken met respect voor de imposante historie van deze kunstvorm. Een proces dat in meerdere opzichten een zoektocht was naar een versmelting van oude en moderne technieken en inzichten. In het alfabet komen heden en verleden op verschillende manieren samen: in de uitwerking van de thema’s, in het ontwerp van de letters en in de toegepaste schildertechnieken. Met het eindresultaat ‘tekende’ drukkerij Berne voor hedendaagse historie binnen een eeuwenoude traditie.