Mayakalender
Tekst

4.4 Kasteel 4

Les 19 Module 4

In deze les gaan we op bezoek in het 4e Kasteel.

4.4.1 Het Zuidelijke Gele Kasteel van Schenking

Het 4e Kasteel wordt ook wel het Gele Kasteel van Schenking genoemd, het hof van Intelligentie. Geel is de kleur van het Zuiden, de plek waar de zon op het hoogste punt staat. De straten in dit 4e Kasteel nodigen uit om tot bloei te komen en je oogst te delen met de wereld. Na de periode van 52 dagen in het 3e Kasteel en de grote veranderingen die hierin hebben plaatsgevonden wordt het tijd om de vruchten te plukken!

De vragen die bij het 4e Kasteel horen zijn:

  • Wat heb jij nodig om in het hier en nu te leven?
  • Op welke manier ben je trouw aan jezelf?
  • Welke dromen leven in jou, wat laat jij uitkomen?
  • Hoe neem jij innerlijk de leiding?

Het vierde kasteel in de Mayakalender bestaat uit de volgende 4 levenspaden die elkaar aanvullen qua groeithema's. Net als de vier levenspaden in het 3e Kasteel gidsen deze levenspaden jou in totaal 52 dagen lang op kwaliteiten die jij in je gereedschapskoffertje hebt zitten. De energie die hierbij hoort helpt jou om de kwaliteiten te versterken die je terugvindt in je geboorte levenspad en talentstraat.

4.4.2 De betekenis van de 4 levenspaden in het 4e Kasteel

Ik ben in het hier en nu aanwezig © Bianca Snip

Rode Aarde

In de Rode Aarde straat maak je een reis van hier en nu en synchroniciteit naar geloven in jezelf en voelen. Vertrouwen hebben in het leven en op wat er naar je toekomt geeft je stuurkracht en richting. Voor wie zorg jij het meest? Jouw idealen hebben te maken met het volgen van je passie. Welke signalen geeft jouw lichaam? Wat draagt bij aan jouw grootste ideaal? Moeiteloos geven en ontvangen is een uitdaging. Verbindingen maken tussen zichtbare en onzichtbare werelden, controle loslaten en jezelf overgeven staat dichtbij met je zielsverlangen.

Ik ben trouw aan mezelf © Bianca Snip

Witte Hond

In de Witte Hond straat maak je een reis van trouw zijn aan jezelf naar jezelf uitdrukken en communiceren. Innerlijk weten, integer handelen en je hart volgen helpt je om achter het roer van je eigen leven te staan. In de Witte Hond straat word je uitgedaagd om jezelf niet teveel op te offeren, duidelijk je grenzen aan te geven en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen te voelen. Je eigen waarheid spreken helpt je om volledig aanwezig te zijn. Vernieuwingskracht is verbonden met je zielsverlangen.

Blauwe Nacht

In de Blauwe Nacht straat maak je een reis van het volgen van je intuitie en overvloed naar overzicht en een eigen visie. Kiezen voor groei in plaats van zekerheid helpt je om je talenten in de wereld te brengen en je kwaliteiten neer te zetten in je leven. Het volgen van je instinct en het luisteren naar de signalen van je lichaam zijn kwaliteiten die je inzet in relatie met jezelf en in relatie met anderen. Wat komt er in je op als je denkt aan overvloed? Pionieren, op ontdekkingsreis gaan en uit je comfortzone komen voelt kwetsbaar en is een grote uitdaging in deze straat. Aandacht geven aan wat jij wil dat groeit in je leven en keuzes maken is verbonden met je zielsverlangen.

Ik neem innerlijk de leiding © Bianca Snip

Gele Krijger

In de Gele Krijger straat maak je een reis van onbevreesd vragen stellen en innerlijk de leiding nemen naar schoonheid, balans, harmonie creeren in je leven en stralend je eigen plek innemen. Wat is goed voor jou? Zonder oordeel kijken naar alles en iedereen helpt je om zelf achter het roer te staan in je leven. Wat dient jouw hoogste ideaal? Onzekerheid overwinnen, controle loslaten en jezelf overgeven voelt kwetsbaar en is een uitdaging. Luisteren naar de signalen van je lichaam en je passie en volgen, doen waar je lichaam energie van krijgt is verbonden met je zielsverlangen.

Opdracht 1

1. Vul de proefversie van jouw routekaart wederom weer in met de gidsen die je tegenkomt in je geboorte levenspad en/of talentstraat (voor uitleg zie Module 4.1)

2. Pak de gidsen opdracht van Module 3 en jouw persoonlijke kwaliteiten verhaal er weer bij.

3. Ga op zoek naar de Rode Aarde gids, Witte Hond gids, Blauwe Nacht gids en de Gele Krijger gids in jouw geboorte levenspad en talent straat. Bij welke zonnezegels (huizen) kom jij deze gidsen tegen? Welke creatietonen (huisnummers) staan hierbij?

4. Vul de volgende pagina's uit het werkboek in. Bij welk zonnezegel (huis) is de Rode Aarde energie jouw gids? Teken en kleur het zonnezegel in het huis + creatietoon. Als je geen gids vindt mag je kijken welk zonnezegel (huis) van je geboortestraat of talentstraat verbonden is met de Rode Aarde, de Witte Hond, de Blauwe Nacht en de Gele Krijger. Teken en kleur dan dit zonnezegel in het huis en zet de creatietoon van dit huis erbij.

  • Welke persoonlijke uitdagingen kom jij tegen bij de betekenis van dit huis en deze gids?
  • Op welk bewustzijnsniveau (1, 2, 3 of 4) speelt zich dit af bij jou?
  • Welk voorwerp staat hier voor jou symbool voor en gaat mee de koffer in?
  • Hoe klinkt jouw eigen affirmatie?
  • Ruimte om eventueel nog meer te schrijven

5. Schrijf na het invullen van de 4 pagina's de gevonden creatietonen van de huizen op de zwart-wit PROEF versie van de routekaart in het 4e Kasteel van Verbranding in de witte vakjes of huisjes achter: KIN 157 Rode Aarde straat, KIN 170 Witte Hond straat, KIN 183 Blauwe Nacht straat en KIN 196 Gele Krijger straat. Hieronder zie je weer een voorbeeld waarbij ik mijn eigen geboorte levenspad en talentstraat als uitgangspunt heb genomen.

Als je de variant proefkaart invult ziet dat er zo uit. In mijn geval is het nodig om nu 1 huisje erbij te tekenen. Wat valt je op als je naar de creatietonen (huisnummers) kijkt?

L E T  O P

Als je de zonnezegels van de 4 levenspaden uit het 4e Kasteel niet als gids vindt in jouw geboorte levenspad of talentstraat, vul dan de creatietonen (huisnummers) in waar je deze zonnezegels als huis vindt in je geboorte levenspad of talentstraat (zie uitleg bij 4.1.3 want dan zijn deze zonnezegels verbonden met de periode van de 7 levenspaden vlak voor je geboorte waarover ik uitleg geef).

Toelichting voorbeelden

In bovenstaande voorbeelden zie je in het huisje achter de Blauwe Nacht straat de letter Z staan. Dit staat symbool voor Zielsverlangen en is verbonden met de kwaliteiten in het 10e huis van mijn geboorte levenspad (straat). In het huisje achter de Gele Krijger straat zie je de letter H staan. Dit staat symbool voor Hartsverlangen en is verbonden met de kwaliteiten in het 3e huis van mijn geboorte levenspad (straat).

Als je bij het invullen van de kaart een levenspad tegenkomt die deel uitmaakt van 1 van de 7 levenspaden voor je geboorte hou dan de volgende volgorde en letters aan:

Zielsverlangen = Z (is verbonden met 10e huis van je geboortestraat = creatietoon 10)

Hartsverlangen = H (is verbonden met 3e huis van je geboortestraat = creatietoon 3)

Talentontwikkeling = T (is verbonden met 3e huis van je talentstraat = creatietoon 3)

Idealen = I (is verbonden met 9e huis van je geboortestraat = creatietoon 9)

Evenwicht = E (is verbonden met 2e huis van je geboortestraat = creatietoon 2)

Natuurlijke Talent = T (is verbonden met 2e huis van je talentstraat = creatietoon 2)

Doorbraak = D (is verbonden met 8e huis van je geboortestraat = creatietoon 8)

Voor diegenen die willen oefenen met een 3e variant proefkaart heb ik nog een extra proefversie gemaakt waarin het mogelijk is om de zegels duidelijk te tekenen. 

Opdracht 2 - Innerlijke schatkamer kist (vervolg)

Zoek 4 voorwerpen die voor jou persoonlijk de thema's symboliseren van de 4 levenspad straten in het 4e kasteel. Doe deze voorwerpen vervolgens in jouw schatkist.

  • Welk verhaal heb jij bij deze voorwerpen? Schrijf hier kort iets over in het verslag bij de 4 levenspaden die bij het 2e Kasteel horen.

Schrijf de volgende data op in je agenda

Iedere 260 dagen komt net als het 1e + 2e + 3e Kasteel ook het 4e Kasteel vanuit de dagenergie energetisch voorbij. Als je teveel in je hoofd leeft en moeite hebt om in het hier en nu te zijn, lastig vindt om trouw te zijn aan jezelf, merkt dat je tekorten ervaart en depressief of down en angstig voelt, dan is dit een uitnodiging om te kijken hoe je dit kan ombuigen voor jezelf tijdens deze 52 dagen van dit Kasteel. De levenspaden in dit 4e kasteel helpen jou bij het sterker maken van de persoonlijke kwaliteiten en thema's die hierbij voor jou persoonlijk horen.

Ik ben in het hier en nu aanwezig © Bianca Snip

Rode Aarde

Ik ben trouw aan mezelf © Bianca Snip

Witte Hond

Blauwe Nacht

Ik neem innerlijk de leiding © Bianca Snip

Gele Krijger

Om te weten wanneer deze levenspaden qua dagenergie centraal staan (dus ook de thema's die hierbij horen en actueel zijn voor jou vanuit de dagenergie) is het handig om de volgende data alvast in je agenda te noteren.

Rode Aarde levenspad:  Hier en Nu > Voelen: 4 febr. -  16 feb. 2022

Witte Hond levenspad: Loyaliteit > Spreken: 17 feb. - 1 mrt 2022

Blauwe Nacht levenspad: Intuitie > Eigen Visie: 2 mrt - 14 mrt 2022

Gele Krijger levenspad: Innerlijke leiding > Harmonie: 15 mrt - 27 mrt 2022

Pen
>