Mayakalender
Tekst

4.2 Kasteel 2

Les 17 Module 4

In deze les gaan we het 2e Kasteel bezoeken.

4.2.1 Het Noordelijke Witte Kasteel van Overbrugging

Het 2e Kasteel wordt ook wel het Witte Kasteel van Overbrugging genoemd, het hof van de Dood. Wit is de kleur van verbeteren en verfijning. Als de poort van het 2e Kasteel opengaat dan is het tijd om het proces dat begonnen is in de afgelopen periode van 52 dagen te verfijnen. 

De vragen die bij dit Kasteel horen zijn:

  • Hoe ga jij grenzen verleggen?
  • Op welke manier ga jij jezelf vernieuwen?
  • Wat laat jij los?
  • Welke keuzes ga je maken?

Het tweede kasteel in de Mayakalender bestaat uit de volgende 4 levenspaden die elkaar aanvullen qua groeithema's. Net als de 1e vier levenspaden in het 1e Kasteel gidsen deze levenspaden jou in totaal 52 dagen lang op kwaliteiten die jij in je gereedschapskoffertje hebt zitten. De energie die hierbij hoort helpt jou om de kwaliteiten te versterken die je terugvindt in je geboorte levenspad en talentstraat.

4.2.2 De betekenis van de 4 levenspaden in het 2e Kasteel

Ik kom uit mijn comfortzone © Bianca Snip

Rode Hemelwandelaar

In de Rode Hemelwandelaar straat maak je een reis van moed naar passie. Als je doet wat je altijd hebt gedaan zul je geen nieuwe ervaringen op doen en mogelijkheden ontdekken. Op welke manier kom jij uit je comfortzone en ga jij je grenzen verleggen? Waar krijg jij energie van? Luisteren naar je intuitie en overvloed (alles is mogelijk) voelt kwetsbaar en is een uitdaging. Op een bezielde manier je eigen waarheid spreken en jezelf uitdrukken is verbonden met je zielsverlangen.

Ik geef me over © Bianca Snip

Witte Wereldoverbrugger

In de Witte Wereldoverbrugger straat maak je een reis van overgave naar helderheid. Wat dient jou niet meer, waar neem jij afscheid van? Als je een deur dicht doet gaat er ergens anders altijd een nieuwe deur open. In de Witte Wereldoverbrugger straat word je uitgedaagd om innerlijk de leiding te nemen en je angsten onder ogen te zien. Dit alles bij elkaar nodigt uit om je vol overgave te verbinden met het nieuwe dat zich aandient. Je eigen visie en je eigen beker vullen, dan pas die van anderen ook al zie je wat een ander nodig heeft is verbonden met je zielsverlangen.

Ik ben vernieuwingskracht © Bianca Snip

Blauwe Storm

In de Blauwe Storm straat maak je een reis van transformatie en vernieuwing naar humor en onbevangenheid. Alles wat je moeilijk los hebt kunnen laten in de Witte Wereldoverbrugger straat (en waarvan je ergens wel weet dat het niet bij je hoort) komt op losse schroeven te staan. Daar kunnen diepe emoties bij komen kijken. Dichtbij jezelf blijven en goed voelen is een kwetsbaar gegeven en een grote uitdaging in deze straat. Balans, harmonie en stralend je eigen plek innemen is verbonden met je zielsverlangen.

Ik heb een sterke wil © Bianca Snip

Gele Mens

In de Gele Mens straat maak je een reis van aandacht naar groei. Alles wat je aandacht geeft groeit. Waar neem jij zelf verantwoordelijkheid voor in je eigen leven en waar geef jij aandacht aan? Welke keuzes ga je maken? Kies jij voor zekerheid of voor groei? Nadat je alle restjes los hebt gelaten in de Blauwe Storm straat is dit een mooie vervolgstap. Jezelf uitdrukken en op een bezielde manier je eigen waarheid spreken voelt kwetsbaar en is een uitdaging. Vertrouwen hebben in het leven en als een goede moeder voor jezelf zorgen is verbonden met je zielsverlangen.

Opdracht 1

1. Vul de proefversie van jouw routekaart wederom weer in met de gidsen die je tegenkomt in je geboorte levenspad en/of talentstraat (voor uitleg zie Module 4.1)

2. Pak de gidsen opdracht van Module 3 en jouw persoonlijke kwaliteiten verhaal er weer bij.

3. Ga op zoek naar de Rode Hemelwandelaar gids, Witte Wereldoverbrugger gids, Blauwe Storm gids en de Gele Mens gids in jouw geboorte levenspad en talent straat. Bij welke zonnezegels (huizen) kom jij deze gidsen tegen? Welke creatietonen (huisnummers) staan hierbij?

4. Vul de volgende pagina's uit het werkboek in. Bij welk zonnezegel (huis) is de Rode Hemelwandelaar energie jouw gids? Teken en kleur het zonnezegel in het huis + creatietoon. Als je geen gids vindt mag je kijken welk zonnezegel (huis) van je geboortestraat of talentstraat verbonden is met de Rode Hemelwandelaar, de Witte Wereldoverbrugger, de Blauwe Storm en de Gele Mens. Teken en kleur dan dit zonnezegel in het huis en zet de creatietoon van dit huis erbij.

  • Welke persoonlijke uitdagingen kom jij tegen bij de betekenis van dit huis en deze gids?
  • Op welk bewustzijnsniveau (1, 2, 3 of 4) speelt zich dit af bij jou?
  • Welk voorwerp staat hier voor jou symbool voor en gaat mee de koffer in?
  • Hoe klinkt jouw eigen affirmatie?
  • Ruimte om eventueel nog meer te schrijven (zie visualisatie oefening opdracht 3)

5. Schrijf na het invullen van de 4 pagina's de gevonden creatietonen van de huizen op de zwart-wit PROEF versie van de routekaart in het 2e Kasteel van Overbrugging in de witte vakjes of huisjes achter: KIN 53 Rode Hemelwandelaar straat, KIN 66 Witte Wereldoverbrugger straat, KIN 79 Blauwe Storm straat en KIN 92 Gele Mens straat. Hieronder zie je een voorbeeld waarbij ik mijn eigen geboorte levenspad en talentstraat als uitgangspunt heb genomen.

Als je de variant proefkaart invult ziet dat er zo uit. In mijn geval is het nodig om nu 1 huisje erbij te tekenen. Kun je voor jezelf al een logische lijn vinden en ontdekken?

L E T  O P

Als je de zonnezegels van de 4 levenspaden uit het 2e Kasteel niet als gids vindt in jouw geboorte levenspad of talentstraat, vul dan de creatietonen (huisnummers) in waar je deze zonnezegels als huis vindt in je geboorte levenspad of talentstraat (zie uitleg bij 4.1.3 want dan zijn deze zonnezegels verbonden met de periode van de 7 levenspaden vlak voor je geboorte waarover ik uitleg geef).

Opdracht 2 

Innerlijke schatkamer kist (vervolg)

Zoek 4 voorwerpen die voor jou persoonlijk de thema's symboliseren van de 4 levenspad straten in het 2e kasteel. Doe deze voorwerpen vervolgens in jouw schatkist.

  • Welk verhaal heb jij bij deze voorwerpen? Schrijf hier kort iets over in het verslag bij de 4 levenspaden die bij het 2e Kasteel horen.

Opdracht 3 Oefening (volgt nog!)

Iedere 260 dagen komt net als het 1e Kasteel ook het 2e Kasteel vanuit de dagenergie energetisch voorbij. Als je het eng vindt om je grenzen te verleggen, vasthoudt aan oude patronen, regelmatig onrust ervaart en het moeilijk vindt om keuzes te maken dan kom je tijdens deze reis in het 2 Kasteel jouw persoonlijke blokkades, frustraties en uitdagingen op dit gebied tegen. De levenspaden in dit 2e kasteel helpen jou bij het sterker maken van de persoonlijke kwaliteiten en thema's die hierbij voor jou persoonlijk horen.

Schrijf de volgende data op in je agenda

Ik kom uit mijn comfortzone © Bianca Snip

Rode Hemelwandelaar

Ik geef me over © Bianca Snip

Witte Wereldoverbrugger

Ik ben vernieuwingskracht © Bianca Snip

Blauwe Storm

Ik heb een sterke wil © Bianca Snip

Gele Mens

Om te weten wanneer deze levenspaden qua dagenergie centraal staan (dus ook de thema's die hierbij horen en actueel zijn voor jou vanuit de dagenergie) is het handig om de volgende data alvast in je agenda te noteren.

Rode Hemelwandelaar levenspad: Moed > Passie: 23 okt. -  4 nov. 2021

Witte Wereldoverbrugger levenspad: Overgave > Helderheid: 5 nov. - 17 nov. 2021

Blauwe Storm levenspad: Vernieuwing > Onbevangenheid: 18 nov. - 30 nov. 2021

Gele Mens levenspad: Aandacht > Groei: 1 dec. - 13 dec. 2021

Pen
>