Mayakalender
Tekst

4.1 Kasteel 1

Les 16 Module 4

De Mayakalender bestaat uit 5 Kastelen van 4 levenspaden (straten). Schematisch gezien ziet dat er zo uit ongeveer (zie afbeelding hieronder). In deze les gaan we het 1e Kasteel bezoeken.

4.1.1 Het Oostelijke Rode Kasteel van Omwenteling

Het 1e Kasteel wordt ook wel het Rode Kasteel van Omwenteling genoemd, het hof van Geboorte. Rood is de kleur van een nieuw begin. De Mayakalender is een neverending energetische cyclische kalender van 260 dagen, als de poort van het 1e Kasteel opengaat dan is het tijd om een nieuwe start te maken na 260 dagen. 

De vragen die bij dit Kasteel horen zijn:

 • Wat was je begonnen? 
 • Hoe ga je hiermee verder?
 • Op welke manier ga je dit omwentelen?

Het eerste kasteel in de Mayakalender bestaat uit de volgende 4 levenspaden die elkaar aanvullen qua groeithema's. Misschien raad je het al: deze levenspaden gidsen jou in totaal 52 dagen lang op kwaliteiten die jij in je gereedschapskoffertje hebt zitten. De energie die hierbij hoort helpt jou om de kwaliteiten te versterken die je terugvindt in je geboorte levenspad en talentstraat.

V_maria-lupan-614416-unsplash
V_melissa-askew-8n00CqwnqO8-unsplash

4.1.2 De betekenis van de 4 levenspaden in het 1e Kasteel

Ik vertrouw op het leven © Bianca Snip

Rode Draak straat

In de Rode Draak straat maak je een reis van Vertrouwen hebben in het leven naar grenzen verleggen en uit je comfortzone komen. Wat heb jij nodig om op ontdekkingsreis te gaan en waar krijg jij energie van? Zorgen voor jezelf en jouw innerlijke kind voelt kwetsbaar en is een uitdaging. Trouw zijn aan jezelf, loyaliteit en grenzen aan geven is verbonden met je zielsverlangen.

Ik volg mijn hart © Bianca Snip

Witte Tovenaar straat

In de Witte Tovenaar straat maak je een reis van luisteren naar het weten vanuit je hart wat goed is voor jou naar loslaten en jezelf overgeven, ruimte maken voor een nieuw begin. Welk onderscheid kun je maken? Kiezen voor groei in plaats van zekerheid voelt kwetsbaar en is een uitdaging. De innerlijke stilte, thuiskomen, authenticiteit en overvloed is verbonden met je zielsverlangen. 

Blauwe Hand straat

In de Blauwe Hand straat maak je een reis van (zelf)heling, moeiteloos geven en ontvangen naar vernieuwing en in alle onrust dichtbij jezelf blijven. Durf jij spontaan te zijn? Innerlijke leiding is verbonden met je zielsverlangen. Kijken naar wat er toevallig op je pad komt, alert zijn, leven in het hier en nu en hier iets mee doen is een uitdaging en kan extra onrust geven. 

Ik ben onvoorwaardelijke liefde © Bianca Snip

Gele Zon straat

In de Gele Zon straat maak je een reis van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen naar aandacht geven aan wat jij wil dat groeit en keuzes maken. Kies jij voor zekerheid of groei? Niks moet, alles mag. Trouw zijn aan jezelf en grenzen aan geven is een uitdaging. Je eigen licht laten schijnen, vertrouwen op jezelf en je emoties laten stromen is verbonden met je zielsverlangen. 

4.1.3 De betekenis van de 7 levenspaden voor je geboorte

Als je een of meerdere zonnezegels niet terugvindt in je geboorte levenspad of talentstraat dan gidsen deze zonnezegels (huizen) je op de 7 levenspaden (straten) voor je geboorte. Deze 7 straten bestaan uit:

Je zielsverlangen straat: wat wil jouw ziel manifesteren hier op aarde, wat wil jij ervaren? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 10 (huisnr. 10) in je geboortestraat = BN 2

Je hartsverlangen straat: hoe wil jij dienstbaar zijn aan jezelf en anderen, wat is jouw verlangen? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 3 (huisnr. 3) in je geboortestraat = BN 3

Je talentontwikkeling straat: op welke manier wil jij je talent tot bloei laten komen? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 3 (huisnr. 3) in je talentstraat = BN 3

Je idealen straat: op welke manier blijf jij trouw aan je idealen en zet jij door om datgene te manifesteren wat jij wil in je leven? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 9 (huisnr. 9) in je geboortestraat = BN 1

Je evenwicht straat: hoe vind jij evenwicht als je grote uitdagingen tegenkomt en hoe herstel jij jezelf als je uit balans raakt? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 2 (huisnr. 2) in je geboortestraat = BN 2

Je natuurlijke talent straat: wat gaat jou van nature makkelijk af als er niets in de weg staat? Deze straat is altijd verbonden met creatietoon 2 (huisnr. 2) in je talentstraat = BN 2

De doorbraak straat: deze straat is altijd verbonden met creatietoon 8 (huisnr. 8) in je geboortestraat. In deze laatste 13 dagen vlak voor je geboorte levenspad straat krijg je de kans om meer in harmonie met jezelf te komen. De kwaliteiten die verbonden zijn aan deze straat helpen jou om jezelf vrij te maken van oude ballast = BN 4

Met welke zonnezegels (huizen) + creatietonen (huisnummers) in jouw geboorte levenspad of talentstraat zijn bovenstaande 7 levenspaden (straten) verbonden?

4.1.4 De betekenis van de 4 bewustzijnsniveau's nog een keer op een rij

BN 1 = Fundament: Wat bezielt en inspireert jou in je leven?

BN 2 = Manifesteren: Wat heb je aan kwaliteiten in je om iets neer te zetten in de wereld?

BN 3 = Relaties: Welke emotionele verbinding heb je met jezelf en anderen? Welke kwaliteiten heb je in je om vruchtbare relaties aan te gaan?

BN 4 = Bewustwording: Welke overtuigingen heb je over jezelf en het leven? Wat ondersteunt en brengt je verder?

Opdracht 1

1. Download het werkboek dat bij deze les hoort en een van de zwart-wit PROEF versies van de routekaart (zie links hieronder). Vanwege de verwarring tussen de zonnezegel huizen en gidsen heb ik een variant proefkaart gemaakt om in te vullen. Welke vind jij het fijnste? Ik hoor het graag bij de evaluatie!

2. Pak de gidsen opdracht van de vorige Module 3 en jouw persoonlijke kwaliteiten verhaal erbij.

3. Ga op zoek naar de Rode Draak gids, Witte Tovenaar gids, Blauwe Hand gids en Gele Zon gids in jouw geboorte levenspad en talent straat. Bij welke zonnezegels (huizen) kom jij deze gidsen tegen? Welke creatietonen (huisnummers) staan hierbij?

4. Vul de volgende pagina's uit het werkboek in. Bij welk zonnezegel (huis) is de Rode Draak energie jouw gids? Teken en kleur het zonnezegel in het huis + creatietoon. Als je geen gids vindt mag je kijken welk zonnezegel (huis) van je geboortestraat of talentstraat verbonden is met de Rode Draak, de Witte Tovenaar, de Blauwe Hand en de Gele Zon. Teken en kleur dan dit zonnezegel in het huis en zet de creatietoon van dit huis erbij.

 •  Welke persoonlijke uitdagingen kom jij tegen bij de betekenis van dit huis en deze gids?
 • Op welk bewustzijnsniveau (1, 2, 3 of 4) speelt zich dit af bij jou?
 • Welk voorwerp staat hier voor jou symbool voor en gaat mee de koffer in?
 • Hoe klinkt jouw eigen affirmatie?
 • Ruimte om eventueel nog meer te schrijven (zie visualisatie oefening opdracht 3)

5. Schrijf na het invullen van de 4 pagina's de gevonden creatietonen van de huizen op de zwart-wit PROEF versie van de routekaart in het 1e Kasteel van Omwenteling in de witte vakjes achter: KIN 1 Rode Draak straat, KIN 14 Witte Tovenaar straat, KIN 27 Blauwe Hand straat en KIN 40 Gele Zon straat. Hieronder zie je een voorbeeld waarin ik mijn eigen geboorte levenspad en talentstraat als uitgangspunt heb genomen.

Als je de variant proefkaart invult ziet dat er zo uit. Bij enkele straten is het dan nodig om een extra huisje te tekenen:

L E T  O P

Als je de zonnezegels van de 4 levenspaden uit het 1e Kasteel niet als gids vindt in jouw geboorte levenspad of talentstraat, vul dan de creatietonen (huisnummers) in waar je deze zonnezegels als huis vindt in je geboorte levenspad of talentstraat (zie uitleg bij 4.1.3 want dan zijn deze zonnezegels verbonden met de periode van de 7 levenspaden vlak voor je geboorte waarover ik uitleg geef). In het voorbeeld hierboven zie je dat achter de Blauwe Hand straat en de Gele Zon straat 2 huisjes staan. Dat komt omdat deze straten mij naast het 2e en 3e huis in mijn geboorte levenspad ook gidsen op de rode draad van mijn talent en de kern van mijn talent. Deze huisjes zijn bij mij terug te vinden in mijn talentstraat.

Opdracht 2 

Innerlijke schatkamer kist

Om bij dit hele verhaal meer gevoel te krijgen: pak een lege doos (of pak letterlijk een koffer). Maak van deze doos of koffer een persoonlijke bewustzijnskoffer / schatkist. Zoek 4 voorwerpen die voor jou persoonlijk de thema's symboliseren van de eerste 4 levenspaden. Doe deze voorwerpen vervolgens in jouw schatkist.

 • Welk verhaal heb jij bij deze voorwerpen? Schrijf hier kort iets over in het verslag van de eerste 4 levenspaden (zie werkboek opdracht 1)

Opdracht 3 

Deze opdracht dient als inspiratie voor het begin van het Rode Draak levenspad. En helpt je met het neerzetten van jouw eigen intentie voor een nieuwe ontdekkingsreis en creatieronde van 260 dagen. 

Doe de visualisatie oefening en maak daarna een tekening of een schilderij. Laat je leiden door je gevoel en intuitie. 

 • Wat ontstaat er? 
 • Welke kleuren gebruik je?
 • Wat zie je voor je?

Iedere 260 dagen komt het 1e Kasteel vanuit de dagenergie energetisch voorbij. Als je nog niet voldoende op het leven vertrouwt, je hart volgt, onvoorwaardelijk liefde ervaart en/of moeite hebt met geven en nemen kom je iedere 260 dagen jouw persoonlijke blokkades, frustraties en uitdagingen op dit gebied tegen. De levenspaden in dit eerste kasteel helpen jou bij het sterker maken van de persoonlijke kwaliteiten en thema's die hierbij voor jou horen. 

Schrijf de volgende data op in je agenda

Ik vertrouw op het leven © Bianca Snip
Rode Draak
Ik volg mijn hart © Bianca Snip
Witte Tovenaar
Blauwe Hand
Gele Zon

Om te weten wanneer deze levenspaden qua dagenergie centraal staan (dus ook de thema's die hierbij horen en actueel zijn voor jou vanuit de dagenergie) is het handig om de volgende data alvast in je agenda te noteren.

Rode Draak levenspad: Oervertrouwen > Moed: 1 sept. - 13 sept. 2021

Witte Tovenaar levenspad: Hartwijsheid > Overgave: 14 sept. - 26 sept. 2021

Blauwe Hand levenspad: Moeiteloosheid > Vernieuwing: 27 sept. - 9 okt. 2021

Gele Zon levenspad: Onvoorwaardelijke Liefde > Aandacht: 10 okt. - 22 okt. 2021

Voor een jaaroverzicht met data van alle levenspaden ben ik bezig met de vormgeving van een jaarkalender (in ontwikkeling). Als deze helemaal klaar is ga ik deze kalender in mijn winkel als download of produkt aan bieden.

Pen
>