Mayakalender
Tekst

3.3 Uitleg opdrachten Geboorte- en Talent levenspad (straat) gidsen

Les 14 Module 3

3.3.1 Toelichting

Onderstaande bijlagen vind je als Download aan het begin van deze Module 3. Om je persoonlijke geboorte levenspad (straat) gidsen te vinden mag je de volgende stappen doen voor bijlage 1 + 2.

  1. Zoek in het Werkboek van deze Module het schema op waar de aanwijzingen in staan om de gidsen van de zonnezegels (huizen) in je geboorte levenspad (straat) te vinden. Je kunt het schema ook in Les 2 van Module 2 vinden (even naar beneden scrollen).
  2. Als je de gidsen gevonden hebt schrijf dan op bijlage 1 + 2 de namen van de gidsen bij Gids 1 ... Gids 2 ... Gids 3 ... enz.
  3. Geef de figuurtjes de kleur die bij de gids hoort. Aan de creatietonen (huisnummers) kun je zien aan welk bewustzijnsniveau deze gidsen zijn verbonden.
  4. Rechtsboven in bijlage 1 vind je het partnerkruis van je Geboorte zonnezegel (huis). Rechtsboven in bijlage 2 vind je het partnerkruis van je Talent zonnezegel (huis). De kern van je talent is altijd verbonden met het 2e huis van je Talent levenspad (straat) en creatietoon 2 (huisnummer 2). Zoek voor beide partnerkruizen de huisgenoten op en vul deze in. Op die manier kom je meer te weten over de kwaliteiten die bij je talent horen. Bij deze Les 2 in Module 2 vind je het basisoverzicht van de 20 partnerkruizen die bij de 20 zonnezegels (huizen) horen.

Bijlage 1 = Geboortehuis + Gidsen Geboortestraat

Bijlage 2 = Talenthuis + Gidsen Talentstraat

3.3.2 Toelichting schrijf je eigen kwaliteiten verhaal

Om zicht te krijgen op wat de gidsen nu precies voor jou persoonlijk doen, mag je onderstaande Bijlage 3 of 4 (kies welke jij het makkelijkst vindt om in te vullen, ze komen beiden op hetzelfde neer) naast Bijlage 1 + 2 leggen en invullen.

In het Werkboek van deze Module vind je het betekenis overzicht van alle zonnezegels. Dit overzicht is ook terug te vinden in deze Les 2 van Module 2 (even naar beneden scrollen).

Lees de betekenis van de zonnezegels en schrijf op waar je jezelf het meeste in herkent. Welke betekenis vind je bij het 1e (creatietoon 1) zonnezegel (huis)? Welke betekenis vind je bij het 2e (creatietoon 2) zonnezegel (huis) enz. 

Wat herken je van de kwaliteiten in jezelf, wat is er al? Waar wil je in groeien, wat klopt op dit moment voor jou? Schrijf achter de zinnen zowel de kernbetekenis van het zonnezegel (huis) als de kwaliteit van het gidsende zonnezegel op en kijk welk kwaliteitenverhaal er ontstaat.

Als je deze opdracht afgerond hebt en voor jezelf helder hebt welke gidsen er voor jou vanuit de dagenergie klaar staan, gaan we de reis naar de 5 Kastelen in de Mayakalender maken.

Bijlage 3 = Jouw persoonlijke kwaliteitenverhaal / eindconclusie

Bijlage 4 = Kwaliteitenverhaal (invulvariant ter verduidelijking)

Pen
>